Ga naar hoofdinhoud

Luister Live

Programma's

Select

Podcasts

Shop

Doe mee

#fien en thibault staan op

#eva de roo

#de afrekening

#popnieuws

#faqda

#de tijdloze

#snowcase

Bijzonder wedstrijdreglement — De Nieuwe Lichting 2024

ma 18 sep. — 4:00

Gezocht: nieuw muziektalent!
De Nieuwe Lichting 2024

Dit bijzonder wedstrijdreglement is een aanvulling op de algemene wedstrijdvoorwaarden van Studio Brussel. Die kan je hier raadplegen.

1. Inschrijvingsprocedure en -voorwaarden

1.1 De Nieuwe Lichting richt zich op lokaal muziektalent. In principe kan iedereen die op het moment van inschrijving 18 jaar of ouder is én die gedomicilieerd is in België deelnemen aan De Nieuwe Lichting, met uitzondering van medewerkers van de VRT en hun directe familieleden tot in de eerste graad. Bij groepen dient minstens de helft van de groepsleden gedomicilieerd te zijn in België.

1.2 Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat Studio Brussel ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

1.3 De wedstrijd richt zich op artiesten en groepen die in de huidige bezetting nog niet eerder werden opgenomen in de dagplaylist (vaste rotatie) van Studio Brussel.

1.4 Deelnemers schrijven zich in via VI.be tussen 18/09/2023 om 08u00 en 18/10/2023 om 23u59. Later is té laat.

1.5 Deelnemers schrijven zich in met één eigen nummer, dat ze zelf uitvoeren. Covers zijn niet toegelaten. Deelnemers bevestigen bij hun deelname automatisch dat ze beschikken over alle rechten op dit nummer (inclusief samples).

1.6 Deelnemers duiden 1 groepslid aan dat de inschrijving regelt. Hij/zij is groepsverantwoordelijke en contactpersoon. Alle communicatie verloopt via hem/haar. Bij de inschrijving verklaart hij/zij zich namens de volledige groep akkoord met het reglement.

2. Wedstrijdverloop

2.1 Uit alle inzendingen selecteert de muziekredactie van Studio Brussel, bijgestaan door een vakjury van professionele muzikanten, negen finalisten. In januari 2024 worden uit deze negen finalisten drie winnaars gekozen, mede op basis van een publieksvoting.

2.2 De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op maandag 22 januari 2024. Deelnemers engageren zich alvast om zich vrij te maken in deze week.

2.3 Meer informatie over het verloop en de modaliteiten van de finale volgt begin 2024.

3. Prijzenpakket

3.1 De drie winnaars krijgen airplay (minstens 20 plays) voor hun ingezonden nummer op Studio Brussel.

3.2 Winst in De Nieuwe Lichting garandeert in geen geval airplay voor toekomstige nummers en garandeert geen interviews, sessies of andere vormen van exposure op Studio Brussel.

3.3 De drie winnaars prijken op de cover van Knack Focus. 

3.4 De drie winnaars kunnen ook gebruikmaken van professioneel advies bij VI.BE.

4. Bijkomende voorwaarden

4.1 De deelnemer geeft zijn akkoord dat de organisator en zijn (media)partners enkel en alleen met betrekking tot het project De Nieuwe Lichting volgende niet-exclusieve rechten verkrijgen met betrekking tot alle opvoeringen verbonden aan De Nieuwe Lichting (zowel audio als video, inclusief maar niet beperkt tot een eventuele livesessie bij Studio Brussel):

- het recht om (fragmenten van) de opvoering live uit te zenden;

- het recht om een opname te (laten) maken van de opvoering en deze opname te reproduceren op om het even welke drager zodat (fragmenten van) de opvoering onbeperkt in tijd en ruimte en voor een onbeperkt aantal runs uitgezonden kunnen worden, telkens met inbegrip van de simultane, integrale en ongewijzigde doorgifte op om het even welke technische wijze;

- het recht op reproductie en elke vorm van mededeling aan het publiek ter informatie over of ter promotie van het Project, de organisator en zijn (media)partners alsook hun producten, van (fragmenten van) de opname;

- het recht om (fragmenten van) de opname te verwerken in andere programma’s en multimediaproducties en deze uit te zenden zonder enige beperking in tijd, ruimte en wat het aantal aanwendingen betreft.

- Voor elk gebruik verklaren alle partijen uitdrukkelijk dat ze de verschuldigde auteursrechten zullen betalen via de daarvoor bevoegde beheersvennootschappen.

- Indien er wijzigingen worden aangebracht in de opname van de uitvoering of de originele inzending, of indien fragmenten van de opname van de uitvoering of de originele inzending zullen worden gebruikt (bijvoorbeeld in audiovisuele producties), zal dit altijd in overeenstemming met de auteurs, componisten en eventuele andere rechthebbenden gebeuren.

4.2 De deelnemer gaat akkoord dat hij vermeld wordt in de communicatie en promotie omtrent het project De Nieuwe Lichting.

4.3 De deelnemer draagt alle kosten verbonden aan de deelname. In geen geval kan hij kosten terugvorderen van de organisator.

4.4 De geselecteerde deelnemers gaan akkoord met een eventuele audiovisuele of fotoreportage, zonder bijkomende vergoeding.

4.5 De organisator kan dit reglement eenzijdig wijzigen als dit nodig is voor het goede verloop van het project. Hij brengt de deelnemers op de hoogte van iedere wijziging.

4.6 De organisator kan te allen tijde een deelnemer uitsluiten in geval van inbreuk op één van de voorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw. De organisator zal dit staven met argumenten.

Meer zoals dit...

Proficiat

Je bereikte de onderkant van deze pagina.

Volg ons op
Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Jobs

Privacy

Gebruiksvoorwaarden

Heb je een vraag?

Contact

Wedstrijdreglement

Logo UitInVlaanderenLogo Cim Internet